Info från styrelsemöte 2023-11-13

 • Vår nya klubbchef Thomas Liljeqvist deltog i mötet. Thomas börjar 1/2 2024. Han har varit klubbchef i Fagersta där han fortfarande bor.
 • Om Projekt Bättre spelupplevelse berättade Gunnar Noritis, bankommitténs ordförande. Läs mer om detta i inlägget från Medlemsmötet.
  Wolfgang Reinisch, tf Banchef talade om status för banan och maskinparken. Han konstaterade att detta är första året vi har tillämpat lägesförbättring på fairway under hela säsongen
 • Rekrytering av ny banchef pågår.
 • Ekonomi.
  – Vi har fått in 215.0610 kr från Folksam i ersättning för alla avbrott på grund av stora regnmängder under sommaren.
  – Investeringen i solceller har varit mycket positivt för elkostnaden.
  – Golfbilsgaraget är också en bra investering för att bilarna ska hålla längre.
  – Vårt hösterbjudande har genererat 50 nya fullvärdiga medlemmar.
 • Distriktet hade bjudit in till inspirationskväll om VÄRDSKAP I VÄRLDSKLASS FÖR SVERIGES GOLFDESTINATION. Fem representanter från vår klubb deltog.

.