Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna spelas enligt SGF:s regler för tävlingsspel med följande tillägg/undantag:

 • Anmälan sker via Min Golf. Anmälan kan undantagsvis göras på telefon till receptionen. Anmälan skall innehålla golf-id och namn.
 • Anmälningstiden går, om ej annat anges, ut kl. 18.00 två dagar före tävlingsdagen.
 • Startlista på webben senast kl. 10.00 dagen före tävling.
 • Spelaren ska kunna visa upp greenlagare vid start om så påfordras.
 • Anmäld spelare som utan godtagbar anledning inte kommer till start ska erlägga startavgift till ShGK inom 7 dagar.
 • Spelare som har pris att hämta ska närvara vid prisutdelningen. Om synnerliga skäl föreligger kan priset hämtas av föranmält ombud. I annat fall går priset vidare i resultatlistan.
 • Reserv kan sättas in om spelaren uteblir från start eller på annat sätt förhindras att starta. Reserven betalar då startavgiften i samband med att scorekortet hämtas.
 • Klassindelning bestäms av tävlingskommittén.
 • Handicapgränsen anges i tävlingsinbjudan. Om inte gäller hcp 54.
 • Tävlingskommittén reserverar sig för ev. ändringar i tävlingsprogrammet utanför kommitténs kontroll.
 • Som giltig handicaprond räknas alla tävlingar över 18 hål med start på första eller tionde tee. Undantaget är green- eller foursome, bästboll och snör- eller flaggtävling.
 • Vid otjänlig väderlek eller påverkan av andra yttre förhållanden kan tävlingsledningen förklara tävlingen som ”icke handicappåverkande”.