Bankommittén

Gunnar Noritis, 070 291 79 17  
Ordförande

Ledamöter:
Mats Andersson
Rolf Eriksson
Kent Myhrberg 
Lennart Pettersson
Mia Runnérus

Vision
Att Surahammars GK:s bana alltid ska vara inbjudande  och estetisk, redan vid första anblick och därför tilltala alla kategorier golfspelare. Banan ska hålla en bra och hög standard, ha ett attraktivt utseende och samtidigt vara en utmaning.  Vår förhoppning är att detta kommer att göra att spelare vill återkomma och spela banan om och om igen. 

Mål 
Vår bana ska upplevas som en “Top 3” bana i Västmanland av både medlemmar och våra  gäster.

Syfte med våra styrdokument
Våra styrdokument är framarbetat av Surahammars GK:s Bankommitté för att kvalitetssäkra banans skick, utseende och skötsel. Detta utifrån en vision, våra mål och en årlig handlingsplan. Handlingsplanen skall utgå från klubbens resurser och utifrån styrelsens budget. Vi mäter målet genom uppföljning av handlingsplanen och genom  medlemsundersökningsverktyget  ”Players 1st” .

Kommittén organiserar städdagar, hålvärdar och ideella arbeten tillsammans med vår Banchef Elliot.. Vi behöver hjälp  för att kunna presentera en riktigt fin bana och ideellt engagemang är direkt nödvändigt för att vi ska kunna uppnå våra mål.

Detaljerad plan. hål för hål. 

Uppdaterad 2023