Players 1:st - Medlemsundersökning 2022

Om undersökningen

Detta är vårt verktyg att mäta hur nöjda våra medlemmar är med det arbete vi tillsammans gör på klubben. Verktyget är framtaget av Golfförbundet och ca 300 klubbar i Sverige använder det för att kunna leda sin klubb och utveckling.

Enkäten är indelad i olika områden; klubblivbanamedlemskap, avgifterledningservice, upplevelseträningträningsområdenshopmat & dryck samt kiosk.

Resultaten går också att jämföra med klubbar i Västmanland eller hela landet. Det går även att jämföra med resultat från enkätundersökningen som genomförts föregående år och från när vi startade 2018. Likaså går det att göra jämförelser på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.

Undersökningen har ett poängsystem som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet som alltså kan jämföras nationellt och regionalt.

Foto: Maria Klintberg

2021 sa medlemmarna att våra bunkrar behövde åtgärdas. Betyget var så lågt att vi omedelbart vidtog en åtgärd. 65 ton sand köptes in. Banan stängdes av och vi kallade till samling. Ca 40 personer dök upp och på 1,5 timme var 15 bunkrar jättefina! Tillsammans är vi starka och medlems- undersökningen betyder mycket! Vi lyssnar!

Våra poäng 2022 är 51p - en förbättring med +6 mot mätningen 2021

Sammanfattning av det som våra medlemmar tycker är bra och som gör att vi tycker om vår klubb.

43% av de medlemmar som fått enkäten i augusti har svarat. Resultatet säger att vi ligger +11 högre än det nationella snittet (40), totalt 51p men än viktigare är att medlemmarna upplever en bättre klubb än 2021!

Framför allt vill vi rekommendera vår klubb till familj, vänner och kollegor! Faktiskt tredje mest i Västmanland!
Vi har vart duktiga under lång tid att kommunicera ut vad som händer på banan och klubben och i år klättrade vi upp på första plats i länet när medlemmarna tycker till om vår kommunikation.

Våra medlemmar tycker väldigt mycket om vår bana och dess fina layout. 
Alla banans ytor har fått bättre betyg än tidigare mätningar.
Banan är välskött, fairways är fina och greenerna har vart bra hela året då bollen rullar jämt och bra.
Vi ligger även här högt när vi jämför oss med länet och vad klubbmedlemmar tycker om sina greener. Topp 3 är jättebra och vi uppskattar verkligen Greenteams hårda jobb.
Vi trivs på klubben och atmosfären är positiv.
Servicen är väldigt bra i receptionen och shopen uppskattas mycket.
Klubbledningen, klubbens kommittéer och funktionärer gör ett bra jobb.
Utöver ständiga förbättringar på banan och spelupplevelsen behöver vi bland annat prioritera rangen och aktiviteter som skapar gemenskap.
Vi har ett bra underlag inför nästa budgetår.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten, fördelat på de olika områdena som ingått i undersökningen 2022.
För att få bäst presentation rekommenderar vi att läsa denna i sida i en datoranpassad webbläsare.
Här kan du jämföra årets NPS mot alla föregåendemätningar i en pdf : Players 1st 2018-2022

0
Mål 75. Snitt i Sverige 74.

Banan - vi överträffade vårt mål 2022!

Banan är det område som engagerar våra medlemmar mest. Vi ställer höga krav på banans alla områden. Årets undersökning säger att vi har fina greener med jämt rull och bra hastighet.  Banan är fin över lag och alla ytor från green till ruff har förbättrats nämnvärt. Vi ökade vår poäng från 72p 2021  till 77p enligt mätningen i augusti 2022. Fantastiskt!

Vi behöver att fortsätta jobba med våra bunkrar och 2022 har vi förbättrat med ny sand i 6st ytterligare. Vi har ca 50% av bunkrarna kvar och prioriterar greenbunkrar.

För att höja upplevelsen för dem med lägre svinghastighet, som i regel är kvinnor och juniorer, då de i genomsnitt slår lite kortare än genomsnittet för män har vi jobb kvar att göra.  2022 är vi med pilotprojektet ”Bättre spelupplevelse” 
för att lära oss mer om vilka förbättringar som ska prioriteras från Tee40 och 44. 

Fokus 2022

Vi kommer att fortsätta förbättra våra bunkrar och har avsatt pengar i budget för våra greenbunkrar i första hand. Vi kommer att förbättra utslagsplatserna från Tee 40 och 44, även om det fortsatt kommer att vara matta här under 2022.
Under 2022 är vi antagna till ett pilotprojekt som kallas ”Bättre spelupplevelse”  en utbildning som leds av golfförbundet som ska leda till att vi förstår golfens alla olika spelarkategorier och särskilt vad som är utmaningen för dem som har lägre svinghastighet. Vårt mål är att sedan bygga nya grästees på Tee 40/44 så att det blir riktigt roligt att spela.

Klubbliv

Vi vill vara en levande klubb och verka för en aktiv och social fritid där vi blir attraktiva för nya medlemmar och får våra befintliga medlemmar att stanna. 
Våra medlemmar tycker att det är trevligt och välkomnande på vår klubb och har enligt undersökningen inget utökat behov av klubblivsaktiviteter även om många söker ett socialt nätverk.  Vi ska fortsätta jobba med bemötande, omhändertagande och aktiviteter för klubbkänsla och trevlig samvaro.

Fokus 2022

För att förbättra upplevelsen av vårt klubbliv har varje kommitté i uppgift att presentera värdeskapande aktiviteter. Vi har fortsatt med vår uppskattade golfvärdsverksamhet på helgerna. För att öka trivsel utöver golfen har restaurangen bidragit med evenemang på kvällarna en gång i månaden och två kvällar under golfveckan. 

0
Mål 78 - Snitt i Sverige 71
0
Mål 84 - Snitt i Sverige 84

Träning

Satsning på nya och bättre träningsområden startade 2017 då vi invigde en ny range, och påbörjade arbetet med vår korthåls- och footgolfbana som invigdes i september 2018.
Nu behöver vi jobba för att fler använder dessa områden och bli bättre på att berätta om våra fina träningsmöjligheter. Korthålsbanan passar utmärkt för närspel och ger både gamla och nya golfare en chans att bli bättre på sin golf. Vi ligger nära Sverigesnittet och vårt mål.

Fokus 2022

I klubbens budget finns timmar med vår Pro för att locka spelare som nyss har börjat att komma igång med sin golf och försöka motivera dem att komma ner till 27 i hcp. Dessa träningar är kostnadsfria. Vi fortsätter också satsa på kostnadsfria paragolfträningar.
Vår Pro har haft ett program för alla golfare under året och vi ska följa upp deltagandet när säsongen är slut.
Tyvärr har vi inte kunnat byta ut alla våra dåliga rangemattor under året och endast 3st har ersatts. Vi förstår att 2023 kommer att behöva en budget som leder till att vi kan höja nivån på rangen och dess mål och mattor.

Service och upplevelse

Vi tycker om att komma till vår klubb och trivs  verkligen här. Receptionspersonalen har ett trevligt bemötande och utomhusmiljön upplevs tillfredställande.  Klubbhus, dusch och toaletter upplevs som rena och fräscha. allt lite bättre än det nationella genomsnittet.  Vi har förbättrat upplevelsen vid besöken på våra toaletter ute på banan avsevärt i 2022. Från -9, till endast-1 jämfört med det nationella snittet. Receptionen har bra öppettider som passar de flesta.

Fokus 2022

Våra toaletter ute på banan behövde åtgärdas inför säsongen då betyget var -9 mot  övriga Sverigesnittet. Vi kan tyvärr inte ersätta nuvarande toaletter och dass men har satsat på att lyfta städningen och upplevelsen med doftessenser. det lyckades!

Våra medlemmar tycker tyvärr att spelet går för långsamt på banan och här måste alla hjälpa till. Det kostar inget!  Detta är en återkommande feedback som ingen annan än spelaren kan ta ansvar för att åtgärda.

0
Mål: Bättre än snitt i Sverige
Snitt i Sverige 80
0
Mål: Bättre än snittet i Sverige
Snitt i Sverige 74

Ledning

Klubbens ledning gör ett bra jobb och de flesta känner sig välinformerade om viktiga aktiviteter via information som finns på hemsidan och via sociala medier. Klubbens funktionärer gör ett bra jobb och ledningen är lyhörda för idéer.  +3 i snitt mot övriga Sverige på alla dessa punkter.

Fokus 2022

Vi har blivit bättre på att kommunicera vår verksamhetsplan och klubbens både kortsiktiga och långsiktiga mål under 2022.  Under 2021 startade vi med dialogmöten med alla kommittéer och i år har vi bjudit in till medlemsmöte för att utveckla medlemmarnas engagemang. Vi ska vara ännu tydligare när vi presenterar vår verksamhetsidé här på hemsidan och fortsätta med information om vad som händer på klubben. Omdömet ligger på 71 idag vilket är +3 mot mätningen 2021 och +8 bättre än övriga Sverige, men vi siktar mot att bli ännu bättre och ytterligare förtydliga vår verksamhetsidé.

Restaurangen

0
-9 mot nationellt snitt

Poängen för shop och restaurangen påverkar inte totalpoängen för klubben men det är viktigt för oss att våra entreprenörer ligger som minst i paritet med upplevelsen som andra medlemmar har på sina hemmaklubbar.

Shopen

0
+10 mot nationellt snitt