Har du ett förbättringsförslag?

Här samlar styrelsen in idéer till utveckling av vår verksamhet. Det kan gälla banan, fastigheten, tävling, aktiviteter m.m. 
Vår förening bygger på engagerade medlemmar och styrelsen tar gärna emot förslag löpande under säsongen och behandlar dessa på styrelsemöten.
Inför varje budgetår går styrelsen igenom ”lådan” som blir ytterligare ett underlag till verksamhetsplanen.
Transparens är viktigt i vår klubb och detta är en del i det arbetet. Fyll i formuläret, så återkopplar styrelsen.
Tack för din medverkan!

Idélåda