Betalningar via Min Golf

Vi introducerade förra året ett nytt sätt att betala årsavgiften i Golfklubben. Din årsavgift består av en medlemsavgift och en spelavgift och under november 2023 lades din årsavgift för 2024 upp i Min Golf. Avgifterna för 2024 kan du endast  betala via MinGolf.

För att du ska bli aktiverad för spel behöver du betala hela summan, alla tillagda avgifter innan säsongen 2024 startar.

Behöver du hjälp är det bara att du hör av dig till kansliet, så löser vi det.

Fördelar för dig som medlem

1. Medlemmar i samma familjegrupp kan betala för varandra i Min Golf.

2. Du kan enkelt få ut ett kvitto på ex. spelavgiften som underlag för Friskvårdsbidrag. Klicka i rutan för Visning av personnr. På mina kvitton för friskvårdsbidrag under fliken Sekretess och nix.

3. Ditt medlemskap aktiveras direkt vid betalning. All information, köpevillkoren osv. visas i MG där spelaren kan acceptera dessa, vilket blir säkert för klubben.

4. På ditt mail du får från klubben med alla dina obetalda, visas samtliga avgifter som är obetalda. Är du Vårdnadshavare kan du enkelt betala för din Underårige.

5. Om du kontaktar klubben för att ändra medlemskategori, kan klubben enkelt ta bort de gamla avgifterna och lägga till de nya avgifterna kopplade till den nya medlemskategorin (ingen kreditfaktura krävs). Spelaren kan direkt gå in och betala de nya avgifterna och bli aktiverad

6. Alla dina betalda avgifter sparas i din historik på Min Golf

7. Du kan själv välja om du vill betala hela avgiften direkt, eller använda de lösningar som erbjuds i tjänsten för månadsbetalning.

Fördelar för klubben

1.Smidig och tidssparande lösning med enkel administration.

2.Inga fakturaunderlag behöver skapas – endast tilldelning.

3.Medlemskapet aktiveras automatiskt i GIT direkt när avgiften betalats.

4.Enkelt att ändra medlemskategori och avgifter – ingen kreditering.

5.Medlemmen kan själv skriva ut kvitto för friskvård från Min Golf.

6..Vid flera säljorganisationer får spelaren separata avgifter att betala.

7.Väljer medlemmen att betala via faktura eller kredit så får klubben alltid pengarna direkt.

8. Enkelt att kommunicera med medlemmar med obetalda avgifter = status upplagd och från och med november 2022 kan vi också tilldela påminnelseavgifter om vi önskar det.

9. Enkel avstämning av de som inte betalat = status upplagd och vi kan också ta ut rapporter i GIT som visar vilka medlemmar som har betalat = status aktiv.

10.För ekonomisk avstämning finns Transaktionslistan som ger aktuell status på inbetalningar.

Här hittar du en lathund i pdf som du kan skriva ut.