Seniorkommittén

Lennart Carlsson,  070-315 66 78 
Ordförande

Ledamöter
Tommy Persson,  070-270 53 90
Hans-Ove Norrman,  070-736 04 25
P-O Björkman, 070-687 39 20
Sören Carlsson,  070-638 29 90
Lars-Göran Almgren,  070-735 08 40 
Lennart Pettersson, 070-859 18 99

 

Kommittén anordnar varje torsdag Seniltouren –  en tävling för klubbmedlemmar, herrar och damer, som fyllt 50 år. Kommittén ansvarar även för distriktets seriespel för de olika åldersklasserna samt matchseriespel inom regionen. Upptaktsmöte och avslutningsfest anordnas. Har vidare ansvar för banmarkeringar och att lämna förslag till lokala regler, som fastställs av styrelsen.

Verksamhetsplan

Här finns resultaten från alla tävlingar under säsongen. Seniltouren 2022    

Här finns sluttabellerna och statistiken för 2022.  Sluttabeller  2022  

Här finns Seniotourens historia och Bagges blad och krönikor. Seniltouren Historia