Lokala regler

LOKALA REGLER, TÄVLINGSVILLKOR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2023 FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhusets entré och på klubbens hemsida.
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2) 
Out of bounds definieras på hål 3 och 11 av linjen mellan viltstaketets stolpars bansidepunkter i marknivå.

2. Pliktområden (Regel 17) 
Pliktområden är markerade med röda pinnar eller röda plastplattor. När sådan pinne eller platta bara finns på bansidan av ett pliktområde innebär det att pliktområdet är oändligt. 
Banans träbroar är, förutom brofästena, i pliktområdet och är alltså inte oflyttbara tillverkade föremål som ger lättnad. Brofästena är oflyttbara tillverkade föremål som ger lättnad.
Om en boll är i det högra pliktområdet på hål 6, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att bollen ligger i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, båda med ett slags plikt:

– Ta lättnad enligt regel 17.1 eller 
– som ett extra alternativ: droppa i droppzonen framme vid pliktområdeskanten. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete.Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f. 
3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete. 
4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror i sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bortenligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
6. Dräneringar fyllda med sand/grus är mark under arbete.

4. Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Tee 40-områdena är oflyttbara tillverkade föremål
3. Träd med stödpinnar är spelförbudszonerOm en spelares boll ligger i eller vid ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på stans eller sving måste spelaren ta lättnad utan plikt enligt regel 16.1f.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning, förbjuden användning av motoriserad förflyttning 
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln. Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet 
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
2. Under en fastställd rond har spelarna efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

7. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på följande sätt: Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

TÄVLINGSVILLKOR 
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. 
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Registrerade ronder i GIT 
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Exakt handicap.

2. Anmälan till tävling 
Hur och när anmälan till tävling ska ske  inbjudan. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift som ska vara betald innan nästa tävling. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning och avanmälan, se Spel- och tävlingshandboken kapitel 8, 3, 6.

3. Handicapklasser
Vid behov av indelning i handicapklasser avgör tävlingsledningen indelningen. Någon fast klassindelning finns alltså inte utan den kan variera utifrån antalet anmälda mm.

4. Tee i klubbtävlingar 
I klubbtävlingar avgör tävlingsledningen vilka tee deltagarna ska spela från.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a) 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) 
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet alternativt receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet/receptionen.

7. Prisutdelning 
Priser som inte avhämtas av spelaren eller spelarens ombud vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad 
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
1. Banpersonal har företräde på banan. Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan ett slag slås.

2. För att undvika att hålkanter och fästen skadas gäller följande.
– Flaggan ska inte ryckas ur hålet.
– Om flaggan ska läggas ner på green, gör det försiktigt så inte prismat skadas.

3. Golfvagnar ska inte dras över tee eller mellan green och bunker.

4. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

5. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare på banan.

6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande dubbel gällande greenfee.

7. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

8. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

9. Barn i barnvagn får på egen risk tas med vid sällskapsspel.

10. Kopplad hund får på egen risk tas med vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

11. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Surahammars GK:s styrelse 2023-03-27

Lokala regler som pdf-fil