Bättre spelupplevelse - roligare golf för fler!

Hej alla medlemmar!
Surahammars golfklubb kommer att vara en av 20 pilotklubbar som kommer ta del av ett projekt som svenska golfförbundet valt att kalla för ”bättre spelupplevelse”. Projektet handlar om att anpassa och utveckla banan genom att skapa mer insikt i vad som krävs och hur man tänker när man bygger/driver en golfklubb. Vi ser detta som en möjlighet att fortsätta arbetet med förra årets dialogmöten för att utveckla vår klubb att nå vår vision 2026.

Så skapades utvecklingsprogrammet
Utvecklingsprogrammet är framtaget av Svenska Golfförbundet, PGA of Sweden, Golf Management Sverige, Swedish Greenkeeper Association och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Innehållet är baserat på forskning, erfarenheter och kunskap från dessa olika branscher.

På Svenska Golfförbundet kan du läsa mer om om utvecklingsprogrammet:
Bättre spelupplevelse

Styr och referensgrupp
En styrgrupp bestående av styrelsen och personal är framtagen som kommer att vara med på fysiska träffar tillsammans med representanter från SGF.
Under träffarna kommer styrgruppen gå igenom utbildningsmaterial som de blivit tilldelade.

Materialet kommer sedan delas vidare till en referensgrupp som kommer bestå av golfklubbens medlemmar.

Detta är självklart frivilligt men är man intresserad av att ta del av utbildningsmaterialet så är det bara att höra av sig till klubben. Tanken är att så många olika typer av golfspelare som möjligt ska få sin röst hörd och mer insikt i varför man bygger t.ex. en ny bunker.

Mer om projektet
Det är ett projekt som är nystartat och därför vet vi inte vart detta kommer leda oss, men med kunskaper och insikter ger vi oss själva möjligheten att ta rätt beslut i vår handlingsplan för banan i linje med klubbens verksamhetsplan.
Surahammars GK Verksamhetsplan hål för hål

Vi ska göra golf roligare för fler!

Verksamhetsplan 2023
 I februari beslutade styrelsen att gå vidare med beställningen av en ””Minor Masterplan”
Vi hade tagit in offerter från alla ledande arkitekter i Sverige och valet föll på Peter Chamberlain.
Vi kände att Peter förstod vårt uppdrag och utmaningar och han har dessutom vart med i SGF’s framtagning av utbildningsprogrammet ”Bättre Spelupplevelse”
Vi bokade in ett uppstartsbesök och den 26 april besökte Peter oss en heldag här på klubben.
Elliot och Peter gick igenom banan och diskuterade både våra styrkor och svagheter och hur vi med fördel kan utveckla vår bana för att möta framtidens golfare. Hur kan vi jobba med klipplinjer och klipphöjder? Hur många av våra bunkrar är i spel?  Framför allt var våra tees i fokus, då uppdraget bygger på att banan ska utvecklas med attraktivare bansträckningar och grästees för alla.
Här kan du läsa om vår verkshetsplan: 

Vi återkommer när vår ”Minor Masterplan” är klar!

Målet i verksamhetsplanen är att hela projektet ska vara klart till SM-veckan i Golf 2026, men det återstår att se efter att vi har fått presentationen av Peter.
Vi strävar alltid efter att ha en ekonomi balans och ska genomföra ombyggnadsprojektet med egna medel och förhoppningsvis med bidrag från Allmänna Arvsfonden.
Det återstår att se, vi får svar först under sensommaren.

Vem är Peter Chamberlain?
Peter  är född i Birmingham England men har sedan länge bott i Falsterbo. Efter att han vart proffesionell spelare och coach fortsatte han sin karriär som banarkitekt. Han har ritat banor i både europa och här hemma.  Delsjö Golfklubb, Öijared Golfklubb, Parkbanan, Tegelberga GK, Gamla banan 1-18, Trosa GK,
Arlandastad GK, och håller just nu på med ett större projekt på anrika Bokskogen GK som vill tillbaka till att blir en mästerskapsbana.  
Bildspelet nedan är från banvandringen med Peter Charmerlain.

Styrgruppens banvandring med Erik Dahl, bankonsultet på SGF.
Styrgrupp

Gunnar Noritis, processledare och ordförande i Bankommittén
Mikael Klintberg, processledare kommunikation och styrelsesuppleant
Bernt Henriksen, ordförande i styrelsen
John-Edvard Stenstrand,
ordförande i  Juniorkommittén
Lennart Karlsson, ordförande i Seniorkommittén
Mia Runnérus, ledamot i Bankommittén
Mats Andersson, ledamot i Bankommittén
Rolf Eriksson, ledamot i Bankommittén
Elliot Wilsson, Head Greenkeeper
Maria Pennerborn, Klubbchef

Genomförda möten

16 maj 17.30
16 juni 17.30
7 september – banvandring med referensgrupp
25 november Utvärdering av projektet 
1 dec- 5 januari – Offertförfrågan Banarkiteter ”En femte Tee”
10 jan – Val av offert från BA . Peter Chamberlain inför budget2023
12 januari 2023 – Kontakt med Svensk Bidragsförmedling inför budget 2023
25 januari – Styrelsebeslut att gå vidare med ansökan för bidrag via SBF
10 februari – Uppdragsavtal SVF signerat ” En femte Tee”
”En femte tee” syftar till att alla spelare på sikt ska kunna få slå ut från grästees!
7 mars – Styrgruppsmöte ”En femte Tee” Avslut projektet ”Bättre spelupplevelse”
4 april. Ansökan till Allmänna Arvsfonden inskickad av SBF.

Ny utvecklingsplan presenterad på hemsidan
26 april, Peter Chamberlain gjorde sitt platsbesök en heldag och startade upp ”Minor Masterplan” där en ”femte tee” är i fokus. 

Planerade möten: När Peter Chamberlain har sin presentation klar maj/jun presenterar vi nästa datum.

Nyheter

Bättre spelupplevelse 2023-2027, vår utvecklingsplan.

Ni som var med på årsmötet i torsdagen den 23 februari fick information om hur vi tänkt utveckla banan kommande år. Vi berättade om finansiering och vad vi vill åstadkomma.Vill ni veta mer så kan ni läsa mer om detta här: Bättre spelupplevelseÄr du intresserad

Read More »

Hej alla damer i Sura GK!

Som ni vet är Surahammar GK uttagna som en av 22 klubbar att vara en ”pilotklubb” i Svenska Golfförbundets storsatsning, ”En bättre spelupplevelse”. Det handlar om många saker, men en del av projektet handlar om banans design och det är där som vi damer kommer

Read More »