Bättre spelupplevelse - roligare golf för fler!

Hej alla medlemmar!
Surahammars golfklubb kommer att vara en av 20 pilotklubbar som kommer ta del av ett projekt som svenska golfförbundet valt att kalla för ”bättre spelupplevelse”. Projektet handlar om att anpassa och utveckla banan genom att skapa mer insikt i vad som krävs och hur man tänker när man bygger/driver en golfklubb. Vi ser detta som en möjlighet att fortsätta arbetet med förra årets dialogmöten för att utveckla vår klubb att nå vår vision 2025.

Så skapades utvecklingsprogrammet
Utvecklingsprogrammet är framtaget av Svenska Golfförbundet, PGA of Sweden, Golf Management Sverige, Swedish Greenkeeper Association och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Innehållet är baserat på forskning, erfarenheter och kunskap från dessa olika branscher. Programmet är inspirerat av förändringsmodellen för Vision 50/50, framtagen av Svenska Golfförbundet och ekonomie doktor Sophie Linghag.

Styr och referensgrupp
En styrgrupp bestående av styrelsen och personal är framtagen som kommer att vara med på fysiska träffar tillsammans med representanter från SGF.
Under träffarna kommer styrgruppen gå igenom utbildningsmaterial som de blivit tilldelade.

Materialet kommer sedan delas vidare till en referensgrupp som kommer bestå av golfklubbens medlemmar.

Detta är självklart frivilligt men är man intresserad av att ta del av utbildningsmaterialet så är det bara att höra av sig till klubben. Tanken är att så många olika typer av golfspelare som möjligt ska få sin röst hörd och mer insikt i varför man bygger t.ex. en ny bunker.

Mer om projektet
Det är ett projekt som är nystartat och därför vet vi inte vart detta kommer leda oss, men med kunskaper och insikter ger vi oss själva möjligheten att ta rätt beslut i vår handlingsplan för banan i linje med klubbens verksamhetsplan.

Vi ska göra golf roligare för fler!

På Svenska Golfförbundet kan du läsa mer om om utvecklingsprogrammet.
Bättre spelupplevelse

Styrgrupp

Gunnar Noritis, processledare och ordförande i Bankommittén
Mikael Klintberg, processledare kommunikation och styrelsesuppleant
Bernt Henriksen, ordförande i styrelsen
John-Edvard Stenstrand,
ordförande i  Juniorkommittén
Lennart Karlsson, ordförande i Seniorkommittén
Mia Runnérus, ledamot i Bankommittén
Mats Andersson, ledamot i Bankommittén
Rolf Eriksson, ledamot i Bankommittén
Elliot Wilsson, Head Greenkeeper
Maria Pennerborn, Klubbchef

Planerade möten

16 maj 17.30
16 juni 17.30
7 september – banvandring med referensgrupp

Nyheter

Hej alla damer i Sura GK!

Som ni vet är Surahammar GK uttagna som en av 22 klubbar att vara en ”pilotklubb” i Svenska Golfförbundets storsatsning, ”En bättre spelupplevelse”. Det handlar om många saker, men en del av projektet handlar om banans design och det är där som vi damer kommer

Read More »

Bättre spelupplevelse – arbetet är igång!

Syfte med workshopen 16/6:Utifrån dialogmötena som genomfördes under förra året och SGF:s utbildningsmaterialet diskutera förutsättningarna för Surahammars GK att öka spelupplevelsen för våra medlemmar och gäster fram till 2025.Varför vi valt år 2025 är att vi kommer vara med och arrangera SM- Golfveckan tillsammans med

Read More »
Scroll to Top