Vision

Surahammars Golfklubb ska vara en medlemsklubb där alla, utifrån sina egna förutsättningar och ålder kan träna, spela, utvecklas. Tillsammans skapar vi spelglädje inom golfens alla grenar.

 

Verksamhetsplan

Vår verksamhetsidé

Surahammars Golfklubb ska ha både en lokal som regional förankring. Vi erbjuder kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare och utgör en social mötesplats för alla generationer.

Golfklubben är till för medlemmar, sponsorer och gäster. En stabil medlemsbas i regionen ska behållas och utvecklas. Övningsområdet, som är tillgängligt för alla, ska skapa nya möten och öka intresset för golfsporten.

Övergripande mål

Surahammars golfanläggning ska vara en välmående anläggning med en ekonomi i balans och med en attraktiv verksamhet som gynnar medlemmar, gäster, sponsorer, samarbetspartners och medarbetare. Allt vilar på vår värdegrund där vi ska vara
välkomnande och leverera  kvalité.

Med glädje och klubbkänsla kommunicerar vi att Surahammars Golfklubb är en av Västmanlands bästa multianläggningar i regionen!