Tävlingskommittén

Sören Carlsson, tel 070-638 29 90
Ordförande

Ledamöter

Lee Boyd, tel 070-444 87 29 
Stig Lindström, tel 070-345 59 21 
Ola Bäck, tel 070-879 15 65 
Thomas Möller, tel 070-864 01 79  

Tävlingskommitténs (TK) främsta uppgift är att årligen göra upp ett komplett tävlingsprogram för öppna tävlingar, samt organisera och genomföra dessa. 
Tävlingarna ska ha varierande spelformer, singel-, par- och lagtävlingar.

Verksamhetsplan

Scroll to Top