Tävlingskommittén

Vakant
Ordförande

Ledamöter


Thomas Möller, tel 070-864 01 79  

Tävlingskommitténs (TK) främsta uppgift är att årligen göra upp ett komplett tävlingsprogram för öppna tävlingar, samt organisera och genomföra dessa. 
Tävlingarna ska ha varierande spelformer, singel-, par- och lagtävlingar.

Verksamhetsplan