Medlemsmöte med avtackning

Drygt 60 medlemmar kom till klubbens medlemsmöte i torsdags, där vi fick höra om två stora projekt i klubben. Vår ordförande Lua Karlsson avtackade vår klubbchef Maria Pennerborn samt presenterade vår nya klubbchef Thomas Liljeqvist som tyvärr inte kunde närvara. Han börjar jobba hos oss 1 februari.

Maria har varit klubbchef hos oss i fem år och under den tiden har klubben utvecklats till en ”pärla” bland distriktets klubbar. Genom hennes driv har klubben synliggjorts i media och på andra ställen och de projekt som drivits ( t ex övningsbanan, solceller, ”parken”, bättre spelupplevelser) har gett klubben ett mycket gott rykte.
Den 1 december börjar Maria sitt nya jobb på Stockholms Golfklubb/Kevinge som Ekonomi- och utvecklingsansvarig. Vi önskar henne varmt lycka till i nya jobbet.

Projekt bättre spelupplevelser. Gunnar Noritis, bankommitténs ordförande, visade bilder på de 10 hål där det ska anläggas nya teer för att få bättre spelupplevelser för de spelare som väljer att spela från tee 45. Eftersom mattorna på nuvarande tee 40 bereder banarbetarna stora problem, kommer dessa teer att flyttas fram och läggas i fairway och markeras med plattor i marken. En lösning som ett stort antal klubbar redan nu praktiserar och som fungerar alldeles utmärkt, dessa utslagsplatser är alltid välklippta.

Projekt anläggningsutveckling. För att utveckla vår anläggning planeras ett projekt där schaktmassor kommer att användas för att på olika sätt förbättra banan. Fullerö är en av ett antal klubbar som redan jobbar med detta och har hittat många mycket positiva effekter av projektet. På årsmötet i februari får vi höra mer om bägge ovanstående projekt.

Nya förslag och idéer. Vi fick även veta hur styrelsen arbetat med förslagen som kom upp på medlemsmötet 2022. Även på årets medlemsmöte fick medlemmarna möjlighet att diskutera med 6 av kommittéerna som var på plats för att dela med sig av nya förslag och idéer för att fortsätta att utveckla vår golfklubb framåt.