Valberedning

Medlemmar

Mayvor Wilson, tel 070 – 624 56 60
Peter Andersson, tel 073- 729 80 73

Valberedningen har klubbens viktigaste förtroende uppdrag.
De tar emot förslag på medlemmar som kan bidra till klubbens utveckling och bevarande genom att sitta i klubbens styrelse.
Hör av dig till Valberedningen om du vill vara med och utveckla Surahammars Golfklubb.