Valberedning

Medlemmar

Mayvor Wilson,  070 – 624 56 60
Peter Andersson,  073- 729 80 73
Pelle Nykvist, 073 -056 9241

Ulf Andersson, 070 345 7682, styrelsens rep.

Valberedningen har klubbens viktigaste förtroende uppdrag.
De tar emot förslag på medlemmar som kan bidra till klubbens utveckling och bevarande genom att sitta i klubbens styrelse.
Hör av dig till Valberedningen om du vill vara med och utveckla Surahammars Golfklubb.