Fastighetskommittén

Vi satsar på en hållbar anläggning för kommande generationer.

2022 Investerar vi i solenergi och projektet är i full gång!
Styrelsen beslutade under 2021 att investera i en ny energilösning.
Klubben behöver mer energi, lägre energikostnader och en hållbarare energiförbrukning. Förarbetet gjordes under andra halvan av 2021 och efter ett anbudsförfarande och förhandlingar med både leverantörer och banker kunde en beställning läggas i januari 2022. Leverantören El av Sol fick vår beställning som finansieras av  Riksidrottsförbundet och Swedbank.

Här kan du ser hur det kommer att se ut när projektet är klart: Presentation
Solcellerna kommer att installeras under Q2 2022. 

Restaurangen
Restaurangen kommer att få en matta i kylrummet, och detta färdigställs under 2022.

Maskinhallen
Vi behöver göra underhåll på fasaden och byta foder runt dörrar och fönster. Detta är ett av våra arbeten under 2022.

Parkering bakom klubbhuset
Vi behöver åtgärda parkeringsplatserna som tog skada under 2021. Dräneringen i diket är för liten och det fryser under vintern. Det medför att det blir en isgata från rangen ner till klubbhuset.

OVK .
Klar 20220228

Alla dessa projekt leds av Lennart Petterson.

Har du frågor eller möjlighet att hjälpa till. Hör av dig till Lennart eller vår Klubbchef Maria.

Kommittémedlemmar

Lennart Pettersson
070 859 18 99
 
Ordförande

Ledamöter

Kjell Hedmark, vaktmästare
Roffe Eriksson, el
Disa Myrberg, klubbhusområde /ställplatser
Kent Myrberg, klubbhusområde/ ställplatser

Verksamhetsplan

Befattningsbeskrivning

Foto: Lotta Görling
Scroll to Top