Fastighetskommittén

Vi satsar på en hållbar anläggning för kommande generationer.

Styrelsen beslutade under 2021 att investera i en ny energilösning.
Klubben behöver mer energi, lägre energikostnader och en hållbarare energiförbrukning.
Förarbetet gjordes under andra halvan av 2021 och efter ett anbudsförfarande och förhandlingar med både leverantörer och banker kunde en beställning läggas i januari 2022.
Leverantören El av Sol fick vår beställning som finansieras av  Riksidrottsförbundet och Swedbank.
Här ser du presentationen inför årsmötet 2021: Presentation
Den fösta juni 2022 startade vi upp den största solcellsanläggningen i Surahammar!
Allt enligt budget, utan extra utgifter. I februari 2023 var hela anläggningen i bruk efter att Vattenfall bytt ut transformator och kopplat klart allt för det nya mätarskåpet som nu har kapacitet på 100 A.
Vi har ett microproduktionsavtal för en mindre solcellsanläggning som gör att vi kan sälja vårt överskott. 2023 blir ett spännande år.
Projektet är besiktigat den 1 juni  2022 och självklart kan du följa produktionen.

Se hit : Solcellsproduktion

Fasighetsbudget 2023
Vi har tagit höjd för energikostnader i budgeten 2023. Vi vet inte hur varken inköpspris eller försäljningspris kommer att påverka våra totalen, så vi har vart försiktiga. det är bättre att ta höjd och bli glatt överraskade.

Vi kommer att göra följande satsningar under året:

Restaurangen
Ny matta i kylrummet – Klart i februari 2023.
Nya 3-glas fönster i uterummet – Klart mars 2023
Konferensmöjligheter i det inglasade uterummet – Klart april 2023
Ny luftvärmepump i den inre delen av restaurangen – Klart mars 2023

Maskinhallen
Vi behöver göra underhåll på fasaden och byta foder runt dörrar och fönster. Detta är ett av våra arbeten under 2023.

Parkering bakom klubbhuset
Vi behöver åtgärda parkeringsplatserna som tog skada under 2021. Dräneringen i diket är för liten och det fryser under vintern. Det medför att det blir en isgata från rangen ner till klubbhuset.

Vagnskydd vid första tee
Vi har material och ritning, men vi behöver ideella som kan snickra!
Hör av dig till oss om du kan hjälpa till!

OVK .
Klar 20220228

Har du frågor eller möjlighet att hjälpa till. Hör av dig till Per Widmark eller vår Klubbchef Maria Pennerborn

Kommittémedlemmar

Ordförande
Vakant

Ledamöter

Per Widmark, styrelsen
Kjell Hedmark, vaktmästare
Roffe Eriksson, el
Disa Myrberg, klubbhusområde /ställplatser
Kent Myrberg, klubbhusområde/ ställplatser

Verksamhetsplan

Befattningsbeskrivning

Foto: Lotta Görling