Fastighetskommittén

Vi satsar på en hållbar anläggning för kommande generationer.

 2021Styrelsen beslutar att investera i en ny energilösning.
Leverantören El av Sol fick vår beställning som finansierades av  Riksidrottsförbundet och Swedbank. Länk till Presentation.
F
örsta juni 2022 var den största solcellsanläggningen i Surahammar i gång!

2024 delmål mot vår vision
Det jobbas på en långsiktig plan på hur hela anläggningen ska se ut –  ”Visionen”. Denna ska ju gå i samklang med alla andra planer för klubbens utvecklig så därför har vi just nu en lista med 49 punkter att jobba med.
    Kommittén har jobbat med en prioritering och kommer med stöd av styrelsen att fokusera på detta under året. Trots detta, uppmanar vi alla att skicka förslag till idélådan.
    Generell tanke är att lyfta ”putsen” så det ska se trevligt och ompysslat ut. Många små projekt kommer att genomföras så vi hoppas på stöd och hjälp från er medlemmar.

Några punkter

 • Huvudbyggnaden
  Byta panel på utedelen mot söder av restaurangen,  samt måla färdigt efter ombyggnaden som gjordes vid monteringen av nya fönstren. Snygga till stuprören.
 • Ny varmvattenberedare så att gäster ska kunna duscha varmt och skönt.
 • Maskinhall
  Byta ut material, speciellt på västerväggen.
  Foder runt dörrar och fönster, bytas och målas.
  Fönsterbleck och bleck runt rullportar, målas.
  Eventuellt ta bort ytterdörr till Elliots kontor.
 • Övriga byggnader
  Pumphusprojektet, PG.
  Startkuren färdigställs.
 • Utomhus
  Urdikning, bakom hela anläggningen.
  Reklamskylt, ny och ny placering.
  Spärra av passagen genom den närmsta delen på uteplatsen vid restaurangen.


 

 

Kommittémedlemmar

Ordförande
Bernt Henriksen, 070 643 4502

Ledamöter
Per Widmark        Konstruktion, upphandlingar, kontrakt.
Kjell Hedmark      Handyman I
Roffe Eriksson      El
Bo ”Cacka”
Schilström            Snickerier mm
Björn Hedlund     Handyman
Peter Nissander   Handyman
Disa Myrberg       Ställplatsansvarig & putsen på
                               yttre markerna runt klubbhuset

Befattningsbeskrivning