Regel- och hcpkommittén

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har länge arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk.

Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.
De nya reglerna började gälla 2019.
Här kan du lära dig de viktigaste reglerna. 

World Handicap System (WHS)
Den 1 mars 2020 infördes nya handicapregler i Sverige. Då fick vi ett hcp-system där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska.

Regelboken finns som gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner Rules of Golf 2019 så har du alltid reglerna nära tillhands. Dessutom kan du testa dina regelkunskaper i ett quiz som du hittar i appen.

Ordförande
Vakant

Ledamöter
Magnus Jinnestrand, 0730393544
Kent Myhrberg  
Ola Bäck 
Bo Jirving

Kommittén organiserar regelutbildningar och behandlar disiplinära ärenden, hcprevisioner och ansvarar för de lokala reglerna  och ordningsföreskrifterna på Surahammars Golfklubb.