Players 1:st - Medlemsundersökning och vad den leder till

Om undersökningen

Detta är vårt verktyg att mäta hur nöjda våra medlemmar är med det arbete vi tillsammans gör på klubben. Verktyget är framtaget av Golfförbundet och ca 300 klubbar i Sverige använder det för att kunna leda sin klubb och utveckling.

Enkäten är indelad i olika områden; klubblivbanamedlemskap, avgifterledningservice, upplevelseträningträningsområdenshopmat & dryck samt kiosk.

Resultaten går också att jämföra med klubbar i Västmanland eller hela landet. Det går även att jämföra med resultat från enkätundersökningen som genomförts föregående år och från när vi startade 2018. Likaså går det att göra jämförelser på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.

Undersökningen har ett poängsystem som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet som alltså kan jämföras nationellt och regionalt.

Foto: Maria Klintberg

2021 sa medlemmarna att våra bunkrar behövde åtgärdas. Betyget var så lågt att vi omedelbart vidtog en åtgärd. 65 ton sand köptes in. Banan stängdes av och vi kallade till samling. Ca 40 personer dök upp och på 1,5 timme var 15 bunkrar jättefina! Tillsammans är vi starka och medlems- undersökningen betyder mycket! Vi lyssnar!

Våra poäng 2021 ligger 17% över snittet i Sverige

Sammanfattning av det som våra medlemmar tycker är bra och som gör att vi tycker om vår klubb.

44% av de medlemmar som fått enkäten har svarat. Det totala resultatet säger att vi  ligger +7 högre än det nationella snittet (42), totalt 49.
Våra medlemmar tycker väldigt mycket om vår bana och dess fina layout. Bollen rullar jämt och fint på greenerna och vi tycker att banan alltid är rolig att spela!
Vi är stolta över vår restaurang som vi rankar som en av de bästa i hela landet. Vi trivs på klubben och tycker att vi hälsar på varann på ett trevlig sätt och att atmosfären är positiv. Servicen är väldigt bra i receptionen och shopen uppskattas mycket.
Korthålsbanan får gott betyg  och är ett populärt område. Klubbledningen,  klubbens kommittéer  och funktionärer gör ett bra jobb men alla känner inte till vår verksamhetsplan och mål.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten, fördelat på de olika områdena som ingick i undersökningen 2021.
För att få bäst presentation rekommenderar vi att läsa denna i sida i en datoranpassad webbläsare.

0
Mål 75 - Snitt i Sverige 74

Banan

Banan är det område som engagerar våra medlemmar mest. Vi ställer höga krav på banans alla områden. Årets undersökning säger att vi har fint, jämt rull på våra fina greener men vi behöver jobba med våra bunkrar och Tee 40/44 där vi har matta på en del hål.
Banan upplevs som välskött och fin och är ett resultat av ”Projekt Parken” som inleddes 2019.

Fokus 2022

Vi kommer att fortsätta förbättra våra bunkrar och har avsatt pengar i budget för våra greenbunkrar i första hand. Vi kommer att förbättra utslagsplatserna från Tee 40 och 44, även om det fortsatt kommer att vara matta här under 2022.
Under 2022 är vi antagna till ett pilotprojekt som kallas ”Bättre spelupplevelse”  en utbildning som leds av golfförbundet som ska leda till att vi förstår golfens alla olika spelarkategorier och särskilt vad som är utmaningen för dem som har lägre svinghastighet. Vårt mål är att sedan bygga nya grästees på Tee 40/44 så att det blir riktigt roligt att spela.

Klubbliv

Vi vill vara en levande klubb och verka för en aktiv och social fritid där vi blir attraktiva för nya medlemmar och får våra befintliga medlemmar att stanna. 
Våra medlemmar tycker att det är trevligt och välkomnande på vår klubb och har enligt undersökningen inget utökat behov av klubblivsaktiviteter även om många söker ett socialt nätverk. Under året har vi förtydligat vår värdegrund med exempel på önskade beteenden. Vi ska fortsätta jobba med bemötande, omhändertagande och aktiviteter för klubbkänsla och trevlig samvaro.

Fokus 2022

För att förbättra upplevelsen av vårt klubbliv har varje kommitté i uppgift att presentera värdeskapande aktiviteter under 2022. Vi kommer att fortsätta utveckla vår golfvärdsverksamhet på helgerna, följa upp våra grönt kort utbildningar och ser över möjligheten att införa mentorskap för nya medlemmar som är nya inom golfen. Vi kommer att samverka med restaurang för evenemang och trevliga kvällsaktiviteter. 

0
Mål 78 - Snitt i Sverige 71
0
Mål 83 - Snitt i Sverige 83

Träning

Satsning på nya och bättre träningsområden startade 2017 då vi invigde en ny range, och påbörjade arbetet med vår korthåls- och footgolfbana som invigdes i september 2018.
Nu behöver vi jobba för att fler använder dessa områden och bli bättre på att berätta om våra fina träningsmöjligheter. Korthålsbanan passar utmärkt för närspel och ger både gamla och nya golfare en chans att bli bättre på sin golf. 

Fokus 2022

I klubbens budget finns timmar med vår Pro för att locka spelare som nyss har börjat att komma igång med sin golf och försöka motivera dem att komma ner till 27 i hcp. Dessa träningar är kostnadsfria. Vi fortsätter också satsa på kostnadsfria paragolfträningar.
Vår Pro har ett program för alla golfare under våren och vi ska följa upp efterfrågan och erbjuda attraktiva träningar.
Initialt kommer några rangemattor att bytas ut och ser vi att ekonomin tillåter fortsätter vi förbättra rangeområdet under året.

Service och upplevelse

Vi tycker om att komma till vår klubb och receptionen har bra öppettider och ger bra service(+5).  Klubbhus, dusch och toaletter upplevs som rena och snygga och håller samma nivå som det nationella snittet. (83) Vår utomhusmiljö upplevs som bättre än på de flesta klubbar. (+2)

Fokus 2022

Våra toaletter ute på banan behöver förbättras så snart det är möjligt, då betyget är -9 mot  övriga Sverige.  Vi kan tyvärr inte ersätta nuvarande under 2022, men satsar på att lyfta städningen och upplevelsen.
Våra medlemmar tycker också att spelet går för långsamt på banan och här måste alla hjälpa till. Det kostar inget! 

0
Mål: Bättre än snitt i Sverige
Snitt i Sverige 79
0
Mål: Bättre än snittet i Sverige
Snitt i Sverige 74

Ledning

Klubbens ledning gör ett bra jobb och de flesta känner sig välinformerade om viktiga aktiviteter via information som finns på hemsidan och via sociala medier. Klubbens funktionärer gör ett bra jobb och ledningen är lyhörda för idéer.  +3 i snitt mot övriga Sverige på alla dessa punkter.

Fokus 2022

Vi behöver bli bättre på att kommunicera vår verksamhetsplan och klubbens både kortsiktiga och långsiktiga mål. Under 2021 startade vi med dialogmöten med alla kommittéer och kommer fortsätta med det under 2022. Vi försöker vara tydligare när vi presenterar vår verksamhetsidé här på hemsidan vilket vi hoppas ska ge resultat. Omdömet ligger på 68 idag vilket är +4 bättre än övriga Sverige, men vi siktar mot att bli ännu bättre!

Restaurangen

0
+16 mot nationellt snitt

Vi  är stolta över våra entreprenörer som driver restaurang och shop som gör att våra medlemmar och  besökare får det lilla extra vid ett besök. Det är vi tillsammans som gör att du kan känna dig som hemma.

Shopen

0
+9 mot nationellt snitt