Uppdatering om Golfbanans Utvecklingsprojekt

Golfare

Vi är glada att kunna dela med oss av de senaste nyheterna gällande utvecklingsprojektet för vår golfbana. Efter att vår bygglovsansökan lämnades in den 5 mars 2024 och kompletterades den 18 mars, har ärendet nu behandlats och bygglov beviljats.

Som tidigare informerats på våra medlemsträffar och årsmötet, kommer klubben att ta emot överskottsmassor för att förbättra rangen och golfbaneområdet för att skapa ännu bättre spelupplevelse. Dessa massor, bestående av jord och schaktmassor, kommer att placeras på strategiska platser för att inte bara förbättra utan också öka säkerheten i området. Vi försäkrar att massorna kommer att vara fria från allt annat avfall och att klubben kommer även att få en ersättning för att vi tar emot detta material.

Anläggningsarbetet kommer att inledas på rangen där marknivån kommer att utjämnas och höjas. En kulle kommer att skapas i den norra delen av rangen, och på båda sidor om rangen kommer en 4 meter hög vall att anläggas för att öka säkerheten. Arbetet startar under maj/juni och beräknas pågå i cirka 1,5 år. Vårt mål är att hålla rangen öppen så långt det går, men vid behov av ökad säkerhet kommer ett slagnät att sättas upp.

Efter att arbetet på rangen är slutfört, kommer vi att påbörja anläggandet av två kullar, cirka 2,5 meter höga, på båda sidor om hål 12. Dessa kullar är avsedda att skapa en ökad rumskänsla och arbetet där kommer att utföras under perioder då det inte är golfsäsong.

Projektgruppen jobbar vidare och återkommer när nya förnyelseförslag framkommit!

Hör gärna av er med förslag.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen / Projektgruppen