Stor uppslutning på Seniorerernas upptakt!

Ett 70-tal seniorer, både damer och herrar, kom till seniorernas upptakt den 18:e april i restaurangen på klubbstugan.

Lennart LUA Karlsson hälsade välkommen och lämnade lite allmän information om läget i klubben. Han presenterade övriga medlemmar i kommittén samt lagledarna för serie- och matchserierna som vi kommer att delta i.

I årets Verksamhetsplan är det ju Torsdagsgolfen, ”Seniltouren,” som dominerar. Det är inga större ändringar på upplägget av tävlingarna. Det är 20 tävlingar utlagda fram till den 25 september och som vanligt avslutar vi med Ryder Cup den 2:a okt och avslutning med prisutdelning och avslutningsfest den 4:e okt. Årets Matchcup är lottad med de 64 bäst placerade i fjolårets Mästerskapstabell.

Gunnar Noritis och Elliot Wilson informerade om läget i projektet ”Nya tees”. De första lassen jord är utkört så arbetet är på G! Det kommer naturligtvis att bli störningar i spelet då arbetet kommer igång, men de lovade att försöka undvika torsdagarna! Preliminär öppning av banan är den 29 april vilket innebär att Senilen kan starta den 2 maj!
C-G Söderberg berättade om läget i projektet ”Jordmassor till rangen” som kommer att pågå i 1,5 år. Första leverans är planerad till början an maj.

LUA tackade för informationen, avslutade mötet och bjöd in deltagarna till kaffe och nygräddade kanelbullar!