Bernt Henriksen ny ordförande i fastighetskommittén

Fastighetskommittén bjuder in till uppstartsmöte torsdagen den 4:e april kl. 15:00 i Klubbhuset.
Där kommer man att se över befintliga förslag på förbättringar. Men viktigast av allt önskar man få in och dokumentera nya förslag och bra idéer för att kunna komma i gång med några små projekt.
Välkommen till mötet och bidra med förslag och kompetens.

Bernt Henriksen
Bernt Henriksen