Info från styrelsemötet 2024-03-11

  • Medlemmar – två nya medlemmar idag vilket gör 843 medlemmar totalt. Med ytterligare 200 medlemmar skulle klubbens ekonomi förbättras till önskad nivå .
  • Banan– Elliot berättar att det är lite svamp på en del greener och att alla greener är sanddressade utom green 7, där det nu ligger en duk. Styrelsen godkänner att Elliot nu beställer material till att bygga tee 45.
    En ny grupp skapas för att bygga pumphus för pumpning av vatten från Magsjön (hål 6).
  • Marknad – Thomas Nyberg ansvarar nu för marknadskommittén. Ett antal personer har visat intresse för att delta i kommittén. Den som har förslag på ytterligare personer kontaktar vår klubbchef Thomas Liljeqvist.
  • Idélådan – Förslag inkommet om Hål 6: – Klipp ner ruffen i bakkanten på slänten ned till greenen så man kan utnyttja den och även spara tid i spelet. Ansv. Bankommittén.
  • Beslutades att vi ska ha ett Höstårsmöte för att välja styrelse och fastställa medlemsavgifter för kommande år. Detta måste beslutas på ett extra årsmöte och klubbens stadgarna behöver ändras.