Ett välbesökt årsmöte

Det var 75 medlemmar som deltog i torsdagens årsmöte, som var en lugn och trivsam tillställning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, årsavgifterna för 2024 fastställdes, verksamhetsplan och budget för 2024 fastställdes, styrelsens förslag om uppdaterade stadgar godkändes och en inkommen motion avslogs.

Val
– till ordförande för ett år valdes Lennart Karlsson;
– till ledamöter på 2 år valdes Mikael Klintberg och Per Widström, på 1 år Christina Bredin;
– till suppleanter på 1 år valdes: Eva Skoglund, Mia Runnérus, Torbjörn Dahlberg;
– till revisorer på 1 år valdes Göran Ek och Karl-Erik Johansson; till revisorssuppleanter Stig Nordin och Bengt Pettersson
-till Valberedning valdes Mayvor Wilson, (sammankallande), Peter Andersson och Per-Erik Nykvist samt en representant som styrelsen väljer.
Den nya styrelsen finns nu upplagd på klubbens hemsida.

Medlemsmöte
– Vår nya klubbchef Thomas Liljekvist berättade om sig själv och såg fram emot att leda vår klubb.
– Gunnar Noritis, Bankommittén berättade om de nya tee 45 som kommer att byggas under året.
– CG Söderberg som leder projekt Anläggningsförbättring visade hur vi med hjälp av cirkulära jordmassor kommer att förbättra banan. Vi börja med rangen detta år.
– Den nya tävlingskommittén presenterade årets tävlingsprogram. Golfveckan spelas i år vecka 30 och startar med Sura Pelles minne fredagen i v29.
– Övriga kommittéer berättade kort om sina planer för 2024.