Surahammars Golfklubb erhåller 602 000 kr från Allmänna Arvsfonden för att utveckla sin bana och träningsverksamhet!

Pressrelease från Allmänna Arvsfonden:
Surahammars Golfklubb får stöd med 602 000 kronor från Arvsfonden för nybyggnation av grässtee.

”Föreningen planerar för att anlägga 10 permanenta grästees i syfte att erbjuda även de med lägre svinghastighet (barn, ungdomar och äldre) en möjlighet att spela från grästees. De nya tees kommer ligga betydligt närmare hålet än de befintliga som är gjorda för vuxnas kapacitet. Föreningen kan vända sig till våra målgrupper som tidigare inte kunnat eller haft kapacitet att träna/spela på samma förutsättningar som de ”vuxna”. Träningsverksamhet kommer förändras mot dagens möjligheter och vara ändamålsenliga med målgruppen barn, unga och äldre. Föreningen verkar för flera träningar i veckan och anpassa speltider på banan för målgrupperna. Föreningen har sedan tidigare tillgänglighetsanpassat anläggningen.”

Vi skickade ett nyhetsmail till våra medlemmar under onsdagskvällen och vi vill gärna dela med oss delar av det!

GRATTIS till oss i SURAHAMMARS GOLFKLUBB – Vi har fått beviljat bidrag på 602 000 kr från Allmänna Arvsfonden!
Allt började med vårt projekt ” Bättre Spelupplevelse” som lade grunden för hela ansökan.
I projektet som vi genomförde under 2022 fick vi nya insikter och förståelse för vilken hjälp vi behöver för att nå vårt mål, att göra banan lika rolig för alla spelarkategorier, med samma standard.

Hos oss innebär det fram för allt att göra förbättringar för dem som har lite lägre svinghastighet, slår lite kortare och får slå ut från mattorna vi har som tees. Det gäller spelarkategiroer som ex. yngre juniorer, nya golfare, damer och 65+.där vi nu kan skapa ändmålsenliga träningar och aktiviteter direkt kopplat till spelet på banan.

Då vi lärde oss om vilka resurser som krävs för att genomföra ett så stort projekt och förändring beslutade styrelsen att anlita en banarkitekt för att få en professionell plan där vi både behåller vår populära banlayout och förnyar enligt våra nya mål.
För att finansiera byggnationen sammanställde vi också en ansökan till Allmänna Arvsfonden där vi uppskattade kostnaderna.

Peter Chamberlain kom på besök 26 april 2023 och startade upp arbetet med beställningen som vi gjorde
”Minor Master Plan- där en femte tee är i fokus”
Genom den planen kunde vi ta in offert på vad det kostar att bygga 10 nya tees och vi har väntat med spänning från april på om vår ansökan hos Allmänna Arvsfonden skulle beviljas.

Vi är så otroligt glada över detta positiva besked!
”We made it!! ” som Gunnar Noritis, bankommitténs ordförande skrev som svar när vi fick beskedet under gårdagen.

Vad händer nu?
Bankommittén har möte måndagen den 25 september där detta naturligtvis kommer upp på agendan.
Vi har ett förslag från vår banarkitekt Peter Chamberlain, som ska granskas och diskuteras.
Peter skulle komma på besök den 12 oktober och vara med på vårt medlemsmöte men han har fått förhinder.
Peter kommer vid ett senare tillfälle i stället.
Projektgruppen som bankommittén tillsätter ska inom kort delta i ett webinar där Allmänna Arvsfonden tar oss igenom processen och berättar vad vi ska vara noga med i redovisningen.
Bidraget ska rekvireras inom 18 månader från att vi fått beslutsdokument från Allmänna Arvsfonden.
Bankommittén kommer att ha en intensiv höst och ett riktigt roligt planeringsarbete framför sig!

Allt startade med ett pilotprojekt och nu är vi här, i startgroparna att bygga nya tees som gör att vi kan erbjuda en fantastisk spelupplevelse, förbättra våra träningar kopplade till spelet på banan för alla spelarkategorier i alla generationer.

Stort tack till Gunnar, referensgruppen för Bättre Spelupplevelse och Bankommittén för ert exemplariska arbete.
Utan er hade detta inte vart möjligt!

Surahammars Golfklubb
Maria Pennerborn, Klubbchef