Medlemsmötet

Det var stor uppslutninng på kvällens Medlemsmöte i folkets Hus. Kvällen bjöd på avtackningar, utdelning av förtänstecken och presentation av ny styrelseledamöter. Vår nya krögare Susanne Croner berättade om sina planer för restaurangen och Eliott Wilson talade om banans status. Vår nytilllträdda ordförande Bernt berättade om sig själv och därefter var det dax för Mayvor Wilson att dela ut golfdistriktets silvermärke till 12 personer som under många år haft olika uppdrag i klubben. Bengt Johansson, Bo Jirving och P-O Björkman hade förhinder att delta. Övriga syns på bild.

Lars-Göran Almgren, Ulf Wilson, Lennart Karlsson, Kjell Hedmark, Lee Boyd, Tommy Persson, Per Harrby, Tage Marklund, Lennart Pettersson, Kent Myrberg.

Alla kommittéer samt vår Pro Michael Ramquist fick presentera sina tre ledord för säsongen och därefter bjöds det fika, mingel och fortsatt möjlighet att diskutera med kommittéerna om den kommande säsongen.
Åtta regelfrågor fanns att pröva sin regelkunskaper på som en duvning inför säsongstarten.

Sören, Annette, Viviann och Peter vid Medlemskommitténs bord.