Möt vår banarkitekt Peter Chamberlain!

Peter Chamberlain har fått uppdraget att rita en ”Minor Masterplan” som vi kallar det för att vi ska kunna fortsätta utveckla banan för att möta vår målgrupp och framtidens golfare: Det här är vårt nästa steg i projektet ”Bättre Spelupplevelse” som vi startade under våren 2022.
Onsdagen den 26 april besökte Peter oss en heldag här på klubben. Det var verkligen en intressant dag och Peter har nu fått en bild av den bana vi är så stolta över. Elliot och Peter gick igenom banan och diskuterade både våra styrkor och svagheter och hur vi med fördel kan utveckla vår bana för att möta framtidens golfare. Hur kan vi jobba med klipplinjer och klipphöjder? Hur många av våra bunkrar är i spel? Framför allt var våra tees i fokus, då uppdraget främst bygger på att banan ska utvecklas med attraktivare bansträckningar och grästees för alla.
Peter startar nu upp med att rita upp den beställning vi gjort med målet att fler ska få en bättre spelupplevelse från tee🤩.
Läs mer om projektet och se fler bilder från dagen på sidan som handlar om Bättre Spelupplevelse : HÄR