Årsmöteshandlingar 2023

Den 19 januari publicerade vi kallelsen som nyhet på hemsidan och den 25 januari e-postade vi kallelsen till alla medlemmar.
Kallelsen och föredragningslistan publicerades den 26 januari här på hemsidan. 

Allt enligt stadgarna som säger att senast 3 veckor innan mötesdagen ska kallelsen epostas till alla medlemmar.
Övriga handlingar presenterades den 16 februari och påminnelse gick ut till alla medlemmar på hemsidan och  i sociala medier samma dag.
Påminnelse med skickades den 22 februari.

Valberedningens förslag till årsmötet – PDF

Notera; Sittande ledamöter Karin Carlsson och Tony Johansson har 1 år kvar på sina mandatperioder och kommer att fullfölja sina uppdrag. De omfattas därmed inte i ”Valberedningens förslag” då deras poster inte ska ersättas.

Kallelse till årsmötet annonserades på hemsidan den 19 januari. 
Medlemmarna fick kallelse via mail den 24 januari 2023
Föredragningsslista skickade ut via mail den 2 februari 2023

Surahammars Golfklubb : Stadgar antagna 2016