Utskicket av medlemsundersökning Players 1st är på gång!

Den 23 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. Observera att den kan hamna i skräpkorgen. För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.
Undersökningen skickas ut via e-post vid två tillfällen (om klubben inte valt att skicka till alla medlemmarna vid 1 tillfälle), till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl.

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!