Nu behöver vi regnfria dagar för att få banan spelbar!

Banan är fortsatt stängd.
Vi fick under natten ca 30mm regn ytterligare. Västra sidan av banan, hål 4-9 ligger delvis under vatten och det går till exempel inte att ta sig från tee på hål åtta ut på fairway. Vi har nu ”Ö-tees” omringade av vatten på hål åtta. Se vår FB.
Vi har vattenfyllda bunkrar och skadade vägar som personalen jobbar febrilt med att tömma och laga.
Greenerna är klippta och fina, men det hjälper föga när det inte går att klippa hela spelfältet. Där vi klippt samlas gräset, precis som när du klipper hemma på gräsmattan.
Golfbilsförbud råder fram till åtminstone tisdag nästa vecka.

Vi kommer ge besked på fredag ca 12.00 om hur vida det går att spela i helgen och om vi kan öppna delar av banan åtminstone. Vi har dagliga möten och inventerar våra möjligheter att spela.

KM är inställt! Nytt datum: 23- 24 september.