Valberedningens förslag till Årsmötet

Ordförande på 1 år          Lennart Lua Karlsson
Ledamöter:

 • Elin Skalstad, omval 2 år
 • Christina Bredin, fyllnadsval 1 år
 • Bernt Henriksen, nyval 2 år
 • Ulf Andersson, nyval 2 år

Suppleanter på 1 år:

 • Mikael Klintberg, omval
 • Per Widmark, nyval

Revisorer på 1 år:

 • Göran Ek, omval
 • Carl-Erik Johansson, nyval

  Revisorssuppleantere på 1 år:
  • Bengt Pettersson, omval
  • Stig Nordin, omval

   Valberedning har varit:
  • Lars-Göran Almgren, sammankallande
  • Majvor Wilson
  • Peter Andersson
  • Christina Bredin, utsedd av styrelsen

Notera; Sittande ledamöter Karin Carlsson och Tony Johansson har 1 år kvar på sina mandatperioder och kommer att fullfölja sina uppdrag. De omfattas därmed inte i ”Valberedningens förslag” då deras poster inte ska ersättas.