Kallelse till Årsmöte 23 februari kl 19.00

Samtliga medlemmar i Surahammars GK kallas till årsmöte 23/2 kl 19.00 på Folkets Hus, Surahammar.
Medlemsmöte kommer att hållas i anslutning till årsmötet.
Motioner till årsmötet ska var klubben till handa senast 26/1 och kan sändas med epost till kansli@surahammarsgk.org.

Kallelse med förslag till föredragningslista kommer att sändas ut med epost till alla medlemmar i klubben tre veckor före mötet.
Handlingar till årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan senast en vecka före mötet.

Läs mer om årsmötet här