Solceller -en energisatsning som är hållbar och ekonomisk!

Nu har vi äntligen lagt order på solcellerna och processen ligger nu hos leverantören, efter månader av arbete och planering.

Styrelsen gav under 2021 uppdraget till ordföranden i fastighetskommittén, Lennart Pettersson och vår Klubbchef, Maria Pennerborn undersöka möjligheterna att ersätta direktel med  alternativ elförsörjning. Målet var självklart att minska elkostnaderna och få en bättre ekonomi i driften. Styrelsen var förutseende och det har nog inte undgått någon att både el, diesel och gödning gått upp ordentligt i pris och utvecklingen ser ut att fortsätta i den riktningen.
Detta är faktorer som inte klubben kan rå över, men som måste pareras.

Utvärderingen visade snabbt att solceller var det bästa alternativet för klubben då kurvan för solenergi följer kurvan för vår golfsäsong.
Lennart har tagit in 3 anbud och med Rolf (Roffe) Erikssons hjälp undersökt vad klubben behöver för elcentral och övriga förutsättningar för att kunna gå vidare med anbuden till beställning och installation.
Maria har presenterat kalkylerna för de lokala bankerna och kopplade in RF/SISU tidigt i projektet för att kunna göra en bra projektansökan.
Utfallet blev mer än bra, det blev ” Otroligt bra!”, som Lennart sa i radio igår.

Finansieringen blev klar i december och styrelsen kunde gå vidare med anbuden.
Bidraget på 400 000, som är maxbeloppet på Anläggningsstöd blev beviljat av RF/ Sisu under hösten.
Swedbank i Västerås, där vår kontakt Michael Augustin kunde erbjuda en långsiktig lösning för resterade investeringsbelopp, gör att satsningen kommer att vara återbetald på ca 5 år, med en netto kostnad av el som redan år 1 beräknas bli billigare om installationen är klar och i drift till senast juli 2022.

Anbudsförfarandet är presenterat för styrelsen och detta kommer Lennart också presentera på medlemsmötet i vår och styrelsen kommer självklart att ha med detta i sin verksamhetsplan 2022 som presenters på årsmötet.
Vald leverantör blev El av Sol.
De kommer att bygga och installera vår anläggning med 192 moduler som kommer att sitta på taket till golfbilarna, maskinhallen och lagerhallen. Anläggningen kommer att producera ca 70 000 kWh, vilket står för ca en tredjedel av klubbens förbrukning.
För att få ut maxkapacitet till golfklubbens alla kommande behov har styrelsen också beslutat att bygga ut elcentralen.
Självklart anlitar vi en lokal leverantör och Sura El har fått ordern.
De kommer också vara El av Sols leverantör vid elinstallationen av solcellsmodulerna.
Först av allt i processen måste en anmälan av produktionsanläggning skickas in till Vattenfall och detta är gjort och sköts av El av Sol.

Vi ser med spänning fram emot en solcellsdrift under sommaren och självklart finns det mer detaljerad information för den som är intresserad.
Kom på årsmötet, eller medlemsmötet.

Vänliga hälsningar
CG , Ordförande