Marknadskommittén

Thomas Liljeqvist,
Kommittéansvarig
076 – 893 85 27

Kommittémedlemmar:
Tomas Nyberg
Andreas Olofsson
Emil Stålarv
Tomas Björnström
Fredrik Lindberg
Patrick Oelze
Johan Larsson

Marknadskommitténs främsta uppgift är att på bästa sätt hantera våra samarbetspartners.
Våra partners är en viktig del i vår verksamhet för att vi skall kunna fortsätta behålla vår fina bana i det skick den är, men de hjälper oss även med utvecklingen av banan. 

Verksamhetsplan

Befattningsbeskrivning