Info från styrelsemötet 2023-06-26

  • Medlemsavgifter – vi ligger efter i vår budget för medlemsavgifter och vår närmsta action är att ta kontakt med dem som inte betalt sin avgift trots påminnelser. Styrelsen tar fram ett hösterbjudande som ska gälla från den 1 augusti.
  • Siktmärken rangen – dessa är inte på plats. Eftersom bollmaskinen gick sönder prioriterades lagning av den.
  • Restaurangen behöver rekrytera en till kock, svårt att få tag på.
  • Projekt bättre spelupplevelse –  Elliot och Maria har fått en dragning av vår banarkitekt Peter Chamberlains med förslag på förändringar på banan. Bankommittén får en dragning den 29 juni. Projektet är intressant och viktigt för vår framtid och nu planerar vi för att alla medlemmar ska få en föreläsning och dragning av och med Peter Chamberlain i oktober med hj hjälp av bidrag från SISU. Maria har möte med SISU 30 juni.
  • LETAS 2024 – en tävling vi erbjudits att ha men beslutade att vi avstå, då det inte passar in i vår nuvarande planering.
  • Medlemskommittén – info om styrelsen är på plats vid 9,5; greenfeekontroller genomförs på banan av kommittéerna v 26-29.
  • Bankommittén –Vi behöver rekrytera några nya” idéella” krafter till banskötsel.
  • Fastighet – bygglovet klart för startkuren. Bygget påbörjas snarast.
  • Förslagslådan – ett förslag har inkommit på att ställa upp en container där medlemmar kan ha sina golfbagar. Styrelsen räknar på kostnaden och återkommer.
  • Klubbchefsrapport: Ansökan om elstöd är inskickad till skatteverket. Vi tillhör zon 3 och kan få stöd på ca 75 000kr. Greenfeeprognosen ser god ut, där vi har kommit igång. Driftresultatet är ca 200 tkr bättre ack maj 2023, än 2022 trots lägre medlemsintäkter. Maria har semester v.28 och 29.och tar ut så många timmar som möjligt under perioden när receptionspersonalen är på plats. De klarar all daglig verksamhet och har kommit igång bra med kort introduktion.