Information från styrelsemötet 2022-02-15

  • Ny krögare är Susanne Croner, Hallsthammar som är kontrakterad från 1 april till 31 oktober 2022.
  • Lokala regler för 2022 beslutades vara desamma som 2021.
  • Klubbens stadgar kommer den nya styrelsen att under året gå igenom och utarbeta förslag till ändringar.
  • Tävlingsprogrammet för 2022 presenterades.
  • Öppettider i receptionen – förslag från klubbchefen som styrelsen godkände.
  • Årsmötet 24/2 – handlingarna till mötet behandlades.
  • Beslutades att medlemsmötet som normalt ligger i samband med årsmötet, blir 31 mars.