Spelformer

Spelsätt – Sättet att spela kan vara singelspel, parspel eller lagspel.

Singel = I singelspel bildar en spelare sida.

Parspel = I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på varsin boll. Regler för Golfspel hanterar två olika former av parspel, foursome och fyrboll.

Lagspel = I lagspel kan fler än två spelare bilda sida, spela minst två bollar och uppnå ett gemensamt resultat. Lagspel kan vara t.ex. scramble och ”ProAm.

Spelarna i samma lag är partners. Lagspel hanteras, med något undantag, normalt inte av Regler för Golfspel.

Speltyper – Det finns två huvudtyper av golfspel, matchspel och slagspel, som kan spelas enligt något av ovan angivna spelsätt. Deltagare i matchspel benämns spelare respektive motspelare och deltagarna i slagspel tävlare respektive medtävlare.

Spelformer – Med spelformer menas ett antal olika kombinationer av spelsätt och speltyper.

Nedan exemplifieras några:

Sl = Slagtävling
Bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs

Sg = Slaggolf
Antal slag är maximerat till hålets par + 5 slag (max = 8, 9, 10)

Pb = Poängbogey
Antal slag på respektive hål omräknas till poäng

Mixed
En dam och en herre bildar lag

Match
Spelare spelar mot varandra hål för hål med reducerat handicap enligt tävlingsbestämmelserna. Antal slag som spelare med högst handicap har på den lägre utdelas enligt banans indexering.

Scramble
2-4 spelare
Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad, läget markeras. Inom ett scorekort från denna plats spelar samtliga spelare sina bollar. Samma förfarande vid varje slag tills bollen är hålad.

Texas Scramble
4-mannalag
Enligt ovan med tillägg för att minst 4 utslag per spelare måste användas. De återstående två väljs fritt i laget.

Fyrboll bästboll
Slag eller poängbogey
Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

Foursome
Slag eller poängbogey
Två spelare bildar lag och väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive ojämna hål. Spelarna skall slå vartannat slag på samma boll. Den spelare som inte gör utslaget skall göra nästa slag osv.

Greensome
Slag eller poängbogey
Två spelare bildar ett lag och båda gör utslag. Vid andra slaget väljer man boll som skall spelas på. Den som inte gjorde utslaget skall spela andraslaget och därefter spelas vartannat slag.

Irish Greensome
Lika som ovan med skillnaden att man väljer boll efter andra slaget. Detta gäller bara par-4 och par-5. Par-3 väljs efter första slaget.

Rumble
Slag eller poängbogey
Fyra spelare bildar ett lag. Hål 1-6 räknas ett resultat, hål 7-12 räknas två resultat, hål 13-17 räknas tre resultat och hål 18 räknas alla fyra resultaten.

Ryder Cup
Slag eller poängbogey
Två spelare bildar lag. Hål 1-6 spelas foursome, hål 7-12 spelas fyrboll bästboll, hål 13-18 spelas som singelspel