Info från styrelsemötet 2024-06-10

  • Banchefen informerade om status på banan. Greenerna är fina men inte snabba pga trasig vält. Ny sommarjobbare är Benjamin Stenstrand. Elliot har gjort en lista över maskiner som behöver ersättas med nya. Elliot och Klubbchefen tittar på detta och undersöker leasingkostnader för de tre högst prioriterade maskinerna.
  • Bygglov för reklamskyltar på parkering ansökt hos kommunen
  • Padelanläggningen –  ägaren erbjuder reducerade priser för medlemmar i golfklubben: juniorer 100kr, senior 150kr.
  • Anläggningsprojekt. 250 ton fyllnadsmassor körs nu in till banan per dag. Rangen är ett ställe där vi lagger upp massor.
  • Hjärtstartaren i hallen måste bytas ut. Ny kommer att skaffas.
  • Tävlingskommittén – sponsorer sökes till våra tävlingar för prisbord värt ca 14.000.
  • Marknad – Uponor nytt sponsorsavtal som gäller i tre år. De har alla flaggor på banan och puttinggreen samt är hålsponsor hål nio.
  • Medlem – Golfvärdar är i gång helger. Greenfeekontroller på banan genomförs av alla kommittéer med start denna vecka.
  • Startkuren vid tee 1 – En sista strykning görs närmaste veckan och sen kommer slopetabell upp liksom anslagstavla. En bänk och ett bord ställs också in. Kuren är avsedd för tävlingsfunktionärer och golfvärdar.
  • Stölder i kiosken har blivit ett problem för restaurangen som nu satt upp en kamera i kiosken.