Info från Styrelsemötet 2024-05-06

  • Vår banchef Elliot informerade om läget på banan. Greenerna är redan riktigt fina. Fairway behöver sol och bevattning så gräset börjar växa.
   Tyvärr kör en del golfbilar upp för nära green.
   Nya tees 45 – arbetet är igång.
  • Ekonomi Klubben har för många medlemskategorier, så en arbetsgrupp tillsattes som tittar på medlemskategorier och avgifter.
  • Medlemmar – 27 nya har kommit in i år samtidigt som 23 lämnat.
  • Marknadskommittén är igång och har fått in några nya sponsorer.
  • Medlemskommittén – damernas måndagsgolf spelas varje vecka 14.30. Golfmackan 24/5 – trivsamt fredagsspel där nybörjare inbjuds.
  • Seniorkommittén – till upptaktsträffen kom ca 70 pers. Första seniltouren spelades onsdag 8/5 (eftersom torsdagen var röd dag).
  • Idélådan – nya förslag finns upplagda.
  • Beslutades att vi ska undersöka konsekvenserna av att bilda ett driftbolag för banan. Många golfbanor har gjort detta, bl a Avesta.
  • Avverkning av skog vid norra delen av rangen och skogsdungen mellan hål 12 och 13. Beslutades att ge Sveaskog uppdraget.
  • Anläggningsprojektet. Fyllnadsmassor till rangen samt hål 11 och 12. Avtal klart med PACT.
  • Golfbilar Beslutades att leasa 2 nya och ev sälja två av de gamla.