Regel- & HCP-kommitté bildad

Kommittén hanterar handicapfrågor, disciplinärenden, lokala regler, banmarkeringar samt håller regelutbildningar.
Det är viktigt att juniorerna är bra på regler när de ska representera klubben. Därför kommer vi att lägga in regelutbildningsmoment i juniorträningarna.

Kommittén består av: Lars-Göran Almgren, Ola Bäck, Kent Myrberg, Magnus Jinnerstrand och Bo Jirving.