Info från styrelsemötet 2023-03-27

  • Alla Ledamöter och suppleanter i styrelsen har uppdrag i kommittéer eller dylikt: Per Widmark i Fastighetskommittén, Ulf Andersson i tävlingskommittén, Tony Johansson i förslagsverksamheten. Karin Carlsson Bankommittén,Mattias Petterssson i Marknadskommittén, Mikael Klintberg, Verksamhets-utvecklare.
  • KLubbchefen rapporterade att det kommit in 200.000 mer i medlemsavgifter hittills i år än samma tid 2022, vilket tyder på att betalning via GIT fungerat bra.
  • Juniorverksamheten för säsongen planeras nu och bl a blir det riktade aktiviteter mot tjejer.
  • Årets tävlingsprogram är klart och finns publicerat på hemsidan – Meny TÄVLA
  • Beslutades tacka jag till ett förslag från Västerås GK om tävlingssamarbete. Varje klubb öppnar 11 av sina tävlingar för deltagande från den andra klubbens medlemmar, ingen greenfee utgår.
  • Lokala regler 2023 gicks igenom och godkändes.
  • Digitala scorekort är nu tillåtna på tävling. Mer info kommer.
  • Inomhus KM hos Indoor innan vår bana öppnar. Inbjudan kommer.