Ny ordförande valdes på årsmötet

På klubbens årsmötet i Surahammars Folkets hus i torsdags blev det några nya namn i styrelsen:
Ordförande: Lennart Lua Karlsson
Ledamöter i styrelsen 2023:

 • Ulf Andersson, nyval
 • Bernt Henriksen, nyval
 • Elin Skalstad
 • Christina Bredin
 • Karin Carlsson
 • Tony Johansson

Suppleanter 2023:

 • Mikael Klintberg
 • Per Widmark, nyval


Revisorer

 • Göran Ek
 • Karl-Erik Johansson, nyval

Revisorssuppeanter

 • Stig Nordin
 • Bengt Pettersson