Välbesökt Medlemsmöte

Drygt 50 golfare deltog i klubbens medlemsmöte i Folkets Hus, Surahammar i torsdags kväll. Mötet inleddes med några intressanta presentationer om klubbens ekonomi, resultat av enkäten Players 1st samt projekt Bättre spelupplevelse. Därefter blev det fika och diskussioner i sex grupper, där styrelsen önskade få in nya friska idéer från medlemmarna.

Ordförande i bankommittén Gunnar Noritis berättade att syftet med projekt Bättre spelupplevelser är att skapa en bana där alla kategorier av spelare får en bättre upplevelse vid sitt spel. Många utslagsplatser kan var ett sätt. Utveckling av rangen en annan.
En banvandring gjordes med en representant från Golfförbundet där man specifikt tittade på några hål. I oktober kommer en plan att tas fram för vår bana.

Vår klubbchef Maria berättade om Medlems- och gästunderökning med Players 1st som besvarats av 44 %, vilket är mycket bra. Resultaten av undersökningen visar att vi som klubb och banan fått mycket bra resultat. Vi ligger över snittet i Sverige.
Antal greenfeegäster som besökt Surahammar i år är 6551, däribland många gäster från södra Stockholm.

Betalning av medlemsavgiften för 2023 kommer att förenklas med ett nytt digitalt betalningssystem. Mer information kommer längre fram.

Förslagen som kom fram vid grupparbetena ska bearbetas av styrelsen och kommer därefter att presenteras för alla medlemmar här på hemsidan.