Valberedningen informerar

Klubbens valberedning är vald av årsmötet för att ta fram kandidater till styrelse, revisorer mm inför årsmötet i februari. Vår ambition är att kontinuerligt söka nya kandidater som är villiga att ersätta de som väljer att avsluta sina uppdrag. 

Därför behöver vi nu din hjälp med att få fram lämpliga kandidater. Fundera på om du själv eller någon du känner är intresserad av att ställa upp i styrelsen eller i någon av klubbens olika kommittéer.

Fråga gärna dig själv – vad kan jag göra för klubben – så att vi även fortsättningsvis kan säkerställa en väl fungerande klubb.

Hör sen av dig till oss!

Lars-Göran Almgren (0707-350840), Mayvor Wilson (070-6245660), Peter Andersson (073-7298073) och Christina Bredin (070-6344120).