Info från styrelsemötet 2022-08-31

  • Banan. Leasingavtal på maskiner löper ut. Analys av om bästa lösningen behöver göras. Sand har köpts in och fyllts på i greenbunkrar (hål 8, 11, 13). Ingen mer sand är planerad att köpas in i år.
  • Sommarpersonalen har haft utvärdering av arbetsmiljö, schema, mm återkopplades. Överlag så är känslan att det är en bra stämning på klubben.
  • En ny sponsor har tillkommit. Avsaknad av en fungerande marknadskommitté diskuterades.
  • Greenfee höstkampanj startad.
  • Padelanläggningen är till salu.
  • Avtal Pro behöver förnyas och översyn av innehåll och struktur pågår.
  • Våra medlemsträningar har varit dåligt besökta och medfört inställda aktiviteter. Vi behöver ha en plan tillsammans med pro för att höja detta.