Info från styrelsemötet 2022-05-21

  • Ekonomi – tyärr saknas fortfarande årets avgift från 59 medlemmar – 350.000.
    Den kalla våren och försommaren gjorde att säsongsstarten blev sen och greenfeeintäkter vi räknat med uteblev.
  • Gilla och dela klubbens FB inlägg så att alla dina vänner och deras vänner får upp ögonen för vår fina bana.
  • Sponsorer behvöver vi fler. Och vi behöver fler som hjälper till att hitta villiga sponsorer. Hör av dig till kansliet om du har lust att hjälpa till i Marknadskommittén.
  • Golfvärdar hanteras av Medlemskommittén. Närmast behövs golfvärdar till Golfveckan v30 och helgerna i augusti.
  • Banan – Elliot berättade att gräset nu växer bättre på banan, greenerna blir bättre o bättre. Erik, vår nyanställda banarbeterare, har kommit igång bra med sitt arbete.
  • Slopekalkylatorn i banguiden fungerar inte. Maria jobbar på att det åtgärdas.
  • Fler tävlingsfunktionärer behövs – en utbildning planeras för fler personer som vill hjälpa till med GIT vid tävlingar.
  • Natalie och Caroline jobbar i receptionen i sommar.