Bättre spelupplevelse – arbetet är igång!

Syfte med workshopen 16/6:
Utifrån dialogmötena som genomfördes under förra året och SGF:s utbildningsmaterialet diskutera förutsättningarna för Surahammars GK att öka spelupplevelsen för våra medlemmar och gäster fram till 2025.
Varför vi valt år 2025 är att vi kommer vara med och arrangera SM- Golfveckan tillsammans med flera av golfklubbarna i Västmanland och att det ger oss möjlighet att jobba på både kort och lång sikt.
Vi har även tillsammans bestämt att Surahammars GK har nedanstående Vision, Verksamhetsidé, Övergripande mål tillsammans med prioriterade fokusområden.

Vision
Surahammars Golfklubb ska vara en medlemsklubb där alla,
utifrån sina egna förutsättningar och ålder kan träna, spela, utvecklas.
Tillsammans skapar vi spelglädje inom golfens alla grenar

Verksamhetsidé́
Surahammars Golfklubb ska ha både en lokal som regional förankring. Vi erbjuder kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golf- och footgolfspelare och utgör en social mötesplats för alla generationer.
Golfklubben är till för medlemmar, sponsorer och gäster. En stabil medlems bas i regionen ska behållas och utvecklas. Övningsområdet, som är tillgängligt för alla, ska skapa nya möten och öka intresset för golfsporten.

Övergripande mål
Surahammars golfanläggning ska vara en välmående anläggning med en ekonomi i balans och med en attraktiv verksamhet som gynnar medlemmar, gäster, sponsorer, samarbetspartners och medarbetare. Allt vilar på̊ vår värdegrund där vi ska vara välkomnande och leverera kvalité́. Med glädje och klubbkänsla kommunicerar vi att Surahammars Golfklubb är en av Västmanlands bästa golfanläggningar och den enda multianläggningen i regionen.
Prioriterade fokusområden fram till 2025 för att nå målen
Framtagna under dialogmöten 2021 av styrelsen och kommittéordföranden där syftet var att gemensamt utveckla klubben mot framtidens krav och att skapa en ännu bättre klubbkänsla, transparens och samsyn.
• Banan
• Klubbutvecklingsarbete, struktur, socialt, ekonomiskt, miljö
• Ekonomi
• Kommunikation
• Multianläggning
• Hållbarhet
Kommittéernas och personalens arbete utgår från styrelsens prioriterade områden
Resultatet från workshopen kommer bland annat användas vid banvandringen tillsammans med styrgruppen och SGF representanter den 7 september.

Lärdomar om vår bana och workshopresultat

Bild från utbildningsblock i ”Bättre spelupplevelse”Vår klubb är unik när det gäller längd på banan. Vår bana är 100 meter längre än snittet från back tee herr, standard tee, back tee dam. MEN vi är hela 300 meter längre än snittet för standard tee dam. Tee 50 är för långt för de allra flesta och de som vill ha utmaningar tycker att 44 är för kort.
Problemet/ känslan är att när man spelar tee 44 är att spel från tee40 blir för kort och spel från tee50 blir för långt vilket kan upplevas som ryckigt.
Vad kan vi göra? Tee 48? Hur? Det skiljer för lite mellan 53 och 50 , och för mycket mellan 44. och 50.

Workshop resultat:
Då vi vill ha en golfbana som utmanar och ger en positiv spelupplevelse för en medelgolfare ser vi att längden för tee 61 samt 57 möter målet men att tee 50-40 behöver justeras.
Styrgruppen rekommenderar att undersöka möjligheten att justera placering för tees 50 till 40 för förbättrad spelupplevelse.
Det är inte aktuellt att göra något åt tee 50 utan i stället hitta ett lämpligt avstånd att skapa nya teen på fem pilothål (1,3,5,7,8)

Mia Runnérus kommer genomföra ett test med en fokusgrupp av damer under augusti för nya placeringar av tees på hål 1, 3, 5, 8 samt 9.
Detta för att slippa alternera från tee 50 (för långt) och tee 40 (för kort) som man måste göra idag för att spela tee 44. Trolig bra tee är 46-47 för att följa den ordningen som gäller dom andra (61,57,53,50, 47-46?, 40)
Om vi hittar och bygger lämpliga placeringar av en ny tee 46-47 kan befintliga tee 40 finnas kvar som idag med matta alt göras kortare och i vissa fall placeras på fairway med två markeringar, alt mattor.

Utdrag från utbildningen ”Bättre Spelupplevelse”

Workshop resultat:
Styrgruppen står bakom att bättre spelupplevelse INTE handlar om att göra banorna enklare utan att respektive spelare ges rätt förutsättning för en så bra spelupplevelse som möjligt på Surahammars GK.

Utdrag från utbildningen ”Bättre Spelupplevelse”

Lite fakta från Players 1:st undersökningen 2021 från medlemmar samt gäster.

Könsfördelning Surahammars GK medlemmar sista april 2022:
Aktiva kvinnor 22-99 år 156 22%
Aktiva män 22-99 år 568 78%

Fördelning bokningar mellan gäster och medlemmar 2021:

Utdrag från Players 1:st

Hcp – fördelning för gäster som spelar på banan 2021:

Utdrag från Players 1:st

Områden som Surahammars GK jobbat med de sista åren som skapat en bättre spelupplevelse och ligger i linje med SGF:s utbildning och listas nedan utan inbördes ordning.
*Projekt Parken : Klippt ner ruffar och avverkat träd.
*Hektometer systemet : Vi anger banans längd istället för färger vid tee för att spelarna ska kunna välja längd utifrån sina slaglängder.
*Lagt igen bunkrar:
Endast de som är utanför spel eller bunkrar som ingen i princip kommer i och inte förändrar utmaningen för singelspelaren.
Bogeyspelaren ska ha hinder, men inte oöverkomliga utmaningar.
Färre bunkrar påverkar också vår skötselbudget positivt i förre arbetstimmar och mindre material.
*Förbättrat bunkrar: Prioritet enligt medlemsundersökningen Players 1st.
*Stödsådd av ädelgräs i våra greener, årligen.
*Stor genomlysning av banans sprinklers och dräneringar 2019 med stort underhållsarbete som pågår kontinuerligt.
*Utvecklingsprojekt med banans sträckning i fokus: Vi testar nya tees från hösten 2021.
Tee 53 och tee44 är nya bansträckningar.
*Ny skyltning vid varje hål med en ”banguide”

Tidigare år:
Inköp av vintertäckdukar och vårdukar 2017
Ny range 2017
Invigt övningsområde med korthålsbana för golf och footgolf 2018
Nya golfbilar 4 st – 2019 och 2021
Nytt golfbilsgarage 2021
Nya garageportar 5 st 2021 – energi och arbetsmiljö
Renovering av tees på hål 2, 12 och 18. 2021

Utveckling av vår Mulitanläggning:
Padelbanor 2021
Mountainbikespår 2021
4 Nya ställplatser med 4 – eluttag 2021

I år – 2022
Installation av solceller 2022

Utveckling av restaurangen:
Renovering av den inglasade delen 2020 – ny matta, nya möbler i utedelen
Ny luftvärmepump 2020
Installerad fettavskiljare 2021
Nytt kylrum 2021
Inköp av Inventarier, stolar och bord till restaurangen.

Deltagare i styrgruppen för processen:
Gunnar Noritis, processledare och ordförande i Bankommittén
Mikael Klintberg, processledare kommunikation och styrelsesuppleant
Bernt Henriksen, ordförande i styrelsen
John-Edvard Stenstrand, 
ordförande i Juniorkommittén
Lennart Karlsson, ordförande i Seniorkommittén
Mia Runnérus, ledamot i Bankommittén
Mats Andersson, ledamot i Bankommittén
Rolf Eriksson, ledamot i Bankommittén
Elliot Wilsson, Head Greenkeeper
Maria Pennerborn, Klubbchef

Styrgruppsmöte 16 juniNästa möte 7 September tillsammans med SGF för banvandring