Information från styrelsemöte 2022-04-27

Förslagslåda finns på plats och aktiverad på klubbens hemsida.

Tävlingskommittén behöver funktionärer till ett antal tävlingar (starter, hantering av betalning, etc).

Marknadskommittén behöver besätts med idéella krafter.

Klubbutvecklingsarbete / Vision 2025 & Spelupplevelse för alla. Möte 16 maj. Inbjudan har skickats till Styrelsen och Bankommittén. Surahammars GK är enda klubb inom länet som deltar i detta pilotprojekt.

Företagsfrukost kommer att hållas 7 juni i klubbens lokaler.

Suradagarna – På Föreningsdagen 2 juli har vi fått möjlighet att sätta upp en footgolf bana med 3 hål i  Äppelparken.

Juniorkommittén – Två tränare har genomfört tränarutbildning steg 1. Vi planerar att kunna erbjuda steg 2.

Partnergolf kommer att genomföras 17 juni med frukost, golf och lunch.

Sponsortävling 3 juni (Swedbank). Funktionärshjälp behövs

Golfbilar – 4 platser finns tillgängliga för externägare.