Info från styrelsemötet 2022-04-06

Greenfeereduktion vid spel på annan bana i Västmanland tas bort.

Juniorläger vecka 26, mer info finns här.

Marknadskommittén behöver fler medlemmar för att kunna hitta fler sponsorer.

Nya medlemmar – klubbens mål denna säsong är 50 nya.

Ungdomssektion en motion på årsmötet. Process startas för att nå våra golfungdomar med målsättningen att få till en ungdomssektion.

Rangen – ett antal mattor kommer att bytas ut och ytterligare förbättringsåtgärder kommer att vidtas.

Hastighet väg 66 – skrivelse har skickats till Länsstyrelsen om vårt behov av sänkt hastighet vid utfarten från klubben.